Firmast

Grenor Trade OÜ on Eesti erakapitalil põhinev hakkepuidu tootmisega tegelev Pärnumaa ettevõte, mis on asutatud 1998. aastal. Pakume metsamaterjali ja võsa lõikuse, koondamise ja äraveo alast täislahendust. Aitame muuhulgas kliendil hankida vajalikud kooskõlastused ning korraldame asjaajamise.

Meie töökorraldus on korrektne, läbipaistev ja operatiivne, tagades kliendi huvide täidetuse ja vastavuse seadusandlikele nõuetele. Efektiivne ja kaasaegne tehnikapark võimaldab teostada erineva mahuga töid igasugusel pinnasel, seda kahjustamata. Oma tegevustes lähtume järgnevatest tegevuspõhimõtetest:

  • Peame kinni õigusaktidest, reeglitest ja kokkulepetest
  • Väärtustame maaomaniku aega ning tagame tema kindlustunde läbi tõhusa infovahetuse.
  • Töid teostame läbimõeldult ja vastutustundlikult, et mitte kahjustada enda, oma tellijate ja klientide huve ega keskkonda.
  • Tagame ettevõtte pideva arengu läbi kvaliteetse töö, pikaajaliste kliendisuhete ning töökorralduse pideva parendamise.